Технологични решения за Вашия бизнес

AttractSoft GmbH е технологична компания с над 10 годишна история и доказан опит в създаването на системи от висок клас за управление на огромни масиви от потребители, данни и интернет трафик. В компанията работят в 3 офиса в Германия, България и Украйна, над 30 специалисти с компетентност в сферата на информационните технологии, маркетинга и управлението на ресурси и капитали, които са пряко ангажирани със създаването и поддръжката на сложни софтуерни решения за клиенти в Европа и Америка.

Успешно сме създали облачна хостинг платформа, която приютява през годините интернет присъствието на повече от 5 милиона потребители по целия свят. В основата на този успех е фокусът ни върху постоянната иновация в разработването на софтуерни решения за нуждите на нашите клиенти и партньори.
 
Опитът ни при работата с милионите клиенти на облачните услуги ни дава увереността, че сме създали наистина работещо решение за създаване на ефективна лоялна програма, която да бъде в помощ не само на бизнеса, но и на неговите клиенти.
Разполагаме със собствен дата център на територията на Германия, в който се съхраняват и оперират системите, които предлагаме на нашите клиенти.

Опитът ни при работата с милионите клиенти на облачните услуги ни дава увереността, че сме създали наистина работещо решение за създаване на ефективна лоялна програма, която да бъде в помощ не само на бизнеса, но и на неговите клиенти.

Представителство на AttractSoft GmbH

София, 1113, Дианабад, ул. Тинтява 15

+359 2 9633269

Свържете се с нас

5 + 11 =